Hukuki Tercüme


Hukuki Tercüme

Sözleşme, vekaletname ve mahkeme kararı gibi hukuki belgelerin asıllarında olduğu gibi, bu belgelerin tercümelerinde kullanılan kelimeler ve terimler anlamı değiştirebilmekte ve farklı yorumlamalara yol açabilmektedir. Bu sebeple, bir hukuki belge ancak hukuki tercüme alanlarında yeterli birikime ve tecrübeye sahip kişiler tarafından tercüme edildiği zaman en sağlıklı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunları tarafından kurulan Corpus Tercüme olarak, İngilizce, Fransızca ve Almanca hukuki tercüme alanında sahip olduğumuz tecrübeyle, hukuki belgelerinizi ve metinlerinizi en doğru bir tercüme ederek en kaliteli hukuki tercüme hizmetini sunmaktayız.